Een draaiende lader

Behandeling

Waarom een behandeling?

Er kunnen zich klachten voordoen binnen de opvoeding, het sociaal-emotionele, gedragsmatige en/of cognitieve gebied. Wij werken middels psycho-educatie en ouderbegeleiding en indien passend met (cognitieve) gedragstherapie, groepstraining, EMDR en e-Health.

U kunt ons altijd even bellen over onze vormen van behandeling. Bij sommige hulpvragen past een training beter dan een individuele behandeling. Wij bieden psychologische en pedagogische hulp op maat, waarin het streven is de ouder of verzorger nauw te betrekken.

DOEN WAT ÉCHT NODIG IS
De hulpvraag die u ons stelt staat centraal én is leidend. Doen wat écht nodig is, daar staan wij voor. Wij kijken daarbij positief naar de toekomst en denken in mogelijkheden voor kind en ouder. Ouders zien wij als een belangrijke schakel in het geheel. De interventies die wij toepassen binnen behandelingen zijn effectieve jeugdinterventies beoordeeld door het Nederlandse Jeugd Instituut. Klik hier voor meer informatie over effectieve jeugdinterventies.

Herkenbaar?

U bent bij ons op de juiste plek als u met uw kind tegen onderstaande moeilijkheden aan loopt

Weinig zelfvertrouwen

Tics

Somber en teruggetrokken gedrag

Rouw

Piekeren

Sociale problemen

Negatief zelfbeeld

Ingrijpende gebeurtenissen, trauma

Dwangmatig gedrag

Druk gedrag

Concentratieproblemen

Boos gedrag

Angsten en specifieke fobieën

Autisme

ADHD

Het Aanmeldproces

Onze praktijk is slim ingericht met diverse disciplines en dit houdt in dat u en uw kind snel aan de beurt zijn. Echter, om u goed van dienst te kunnen zijn hebben we drie zaken nodig die van belang zijn voor we u uit kunnen nodigen voor een intake.
Aanmelden
Stappen plan voor hulp

Samenwerkende gemeenten