borgen van kwaliteit

ISO-certificering

Connect2care Jeugd is ISo-gecertificeerd. Een ISO-certificering is een beoordeling op het vlak van het kwaliteitsmanagementsystee. Hiermee wordt in kaart gebracht of onze praktijk voldoet aan de eisen van cliënten, wet- en regelgeving en onze processen.

Om de kwaliteit van onze praktijk te borgen en steeds verbeteringen door te voeren worden vindt er een jaarlijkse audit plaats.

Partner

Certificatie in de Zorg verzorgt de jaarlijkse audit. Certificatie in de Zorg is sinds 2009 de eerste certificerende instelling die de waarde voor de cliënt als uitgangspunt neemt. Met meer dan 200 klanten in meer dan 10 sectoren brengen zij kwaliteit dicht bij de medewerker.