Een draaiende lader

Diagnostiek; verklarende analyse

Waarom onderzoek?

Voorafgaand aan de behandeling wordt altijd eerst diagnostiek verricht. Diagnostisch (test)onderzoek wordt ingezet om te onderzoeken waar de klachten van uw kind vandaan komen. Wij gebruiken hiervoor de verklarende analyse waardoor ook ouder, - gezins en omgevingsfactoren worden meegenomen om een verklaring te kunnen vinden voor het ervaren klachtgedrag. Het kind functioneert altijd in het geheel van een systeem (gezinssysteem, schoolsysteem en vrije tijd). Al deze systemen worden meegenomen om antwoord te kunnen geven op de gestelde vragen. Dit betekent uitdrukkelijk dat niet alleen naar uw kind wordt gekeken maar juist op hoe de omgeving van invloed is op (de ontwikkeling van) uw kind.

Uit het onderzoek komt een (beschrijvende) diagnose (verklarende analyse) naar voren, die opgebouwd is vanuit de gezamenlijkheid van u als ouders/ verzorgers/ belangrijke betrokkenen en de verschillende disciplines binnen onze praktijk. Deze (beschrijvende) diagnose dient als basis voor verdere behandeling. Er kan geen behandeling plaatsvinden zonder gedegen onderzoek. Soms is dat binnen onze praktijk en soms zullen wij u naar een collega verwijzen.

Wat voor soort onderzoek?

Onderzoek bestaat uit onder meer het uitvragen van de vroegkinderlijke geschiedenis van uw kind (ontwikkelingsanamnese), er wordt uitgebreid stil gestaan bij hoe u de opvoeding ervaart en hoe uw eigen geschiedenis is geweest (gezinsanamnese/ ouderanamnese). Verder worden er (spel) observaties gedaan en worden er vragenlijsten en interviews afgenomen met alle betrokkenen. Ook kan er onderzoek plaatsvinden naar het intelligentieprofiel van uw kind en/of neuropsychologisch onderzoek als hiervoor aanwijzingen zijn.

Onderzoeksvragen kunnen bijvoorbeeld zijn: Is er sprake van ADHD of autisme?

Uiteraard kun u contact met ons opnemen als u vragen heeft.

Samenwerkende gemeenten

Maak een afspraak

Aanmelden" en kiezen op "inschrijven". Wij hebben een korte wachttijd en dit houdt in dat u en uw kind snel aan de beurt zijn. Echter, om u goed van dienst te kunnen zijn hebben we drie zaken nodig die van belang zijn voor we u uit kunnen nodigen voor een intake.
Om uw kind aan te melden kunt u in de menu - balk "
Stappen plan voor hulp