Diagnostiek en verklarende analyse

De stappen

Voorafgaand aan de behandeling wordt altijd eerst diagnostiek verricht. Diagnostisch (test)onderzoek wordt ingezet om te onderzoeken waar de klachten van uw kind vandaan komen. Wij gebruiken hiervoor de verklarende analyse waardoor ook ouder, – gezins en omgevingsfactoren worden meegenomen om een verklaring te kunnen vinden voor het ervaren klachtgedrag. Het kind functioneert altijd in het geheel van een systeem (gezinssysteem, schoolsysteem en vrije tijd).

Al deze systemen worden meegenomen om antwoord te kunnen geven op de gestelde vragen. Dit betekent uitdrukkelijk dat niet alleen naar uw kind wordt gekeken maar juist op hoe de omgeving van invloed is op (de ontwikkeling van) uw kind.

Uit het onderzoek komt een (beschrijvende) diagnose (verklarende analyse) naar voren, die opgebouwd is vanuit de gezamenlijkheid van u als ouders/ verzorgers/ belangrijke betrokkenen en de verschillende disciplines binnen onze praktijk. Deze (beschrijvende) diagnose dient als basis voor verdere behandeling. Er kan geen behandeling plaatsvinden zonder gedegen onderzoek. Soms is dat binnen onze praktijk en soms zullen wij u naar een collega verwijzen.

Behandeling

U en/of uw kind ervaart klachten in het psychisch of gedragsmatig functioneren. Hier onderliggend is er een vermoeden van de aanwezigheid van psychiatrie.

We bieden altijd alleen behandeling aan jeugdige in combinatie met hun ouders/verzorgers en andere belangrijke betrokkenen. Ouders/verzorgers zijn altijd een essentieel onderdeel in het traject. Alle belangrijke personen zijn onderdeel in de behandeling zodat er een effect voor de lange termijn wordt gerealiseerd.

We werken onder andere middels het bieden van psycho-educatie, ouderbegeleiding, systeemtherapie en indien passend met (cognitieve) gedragstherapie, groepstraining, EMDR en e-Health.