Een draaiende lader

Klachtenregeling

Connect2Care Jeugd

Klachtenregeling Connect2Care Jeugd

Tips, advies of idee?

Bij Connect2Care Jeugd staan we open voor vragen, opmerkingen of adviezen van cliënten en/of hun (wettelijk) vertegenwoordigers. U kan altijd in gesprek met 1 van onze medewerkers!

Als u dat liever anoniem iets aan ons kenbaar maakt, kunt u gebruik maken van onze brievenbus op het stationsplein 99, nummer 293.

 Onze brievenbus wordt wekelijks geleegd en de inhoud wordt altijd besproken met de directie van Connect2Care Jeugd.

Klacht?

Onze medewerkers handelen zorgvuldig en ons streven is altijd in optimale samenwerking met u. Openheid vinden wij belangrijk. Daarom willen we graag dat een probleem of klacht eerst wordt voorgelegd aan de betrokken medewerker.

 

Als dat niet tot een oplossing leidt, kan de manager worden aangesproken. U kunt Dennis van Leeuwen, mede-eigenaar en algemeen directeur, direct bereiken via dennis@connect2carejeugd.nl

 

Veel vragen, problemen en klachten kunnen zo in de praktijk worden opgelost.  In het onwaarschijnlijke geval dat een klacht niet naar tevredenheid kan worden besproken of kan worden opgelost, dan kunt u terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg of de geschillencommissie zorg.

 

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die vallen onder de Jeugdwet, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Het AKJ biedt deze vertrouwenspersonen.