borgen van kwaliteit

Kwaliteit en certificering

We werken volgens de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen. Daarbij is de overeenkomst tussen de orthopedagoog en de cliënt de erkende Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) van toepassing. Klik hier om de voorwaarden te lezen.

Alle professionals zijn daarbij geregistreerd bij het SKJ- Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. De GZ-psychologen zijn BIG-geregistreerd.

ISO-certificering

Om voor certificatie van ISO9001:2015 in aanmerking te komen c.q. deze te behouden, dient de organisatie aan te tonen dat zij in staat is om op consistente wijze (zorg)diensten te leveren die voldoen aan relevante eisen, behoeften en verwachtingen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarbij dient zij de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken, te monitoren en waar nodig of gewenst, te verbeteren.

Volgens onafhankelijke en jaarlijkse audit van ‘Certificatie in de Zorg‘ is dit het geval en daar zijn we enorm trots op. Uiteraard blijven we continu bezig om onze organisatie en dienstverlening te verbeteren.

Praktijkopleidingsinstelling voor de GZ-opleiding

We zijn bijzonder verheugd en trots om aan te kondigen dat het RINO ons heeft erkend als een praktijkopleidingsinstelling voor de GZ-opleiding. Deze erkenning stelt ons in staat om psychologen op te leiden volgens onze eigen visie, waardoor we een significante bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de GGZ in de toekomst.

De tweejarige opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) start driemaal per jaar bij Rino Amsterdam. Connect2Care Jeugd biedt nu de gelegenheid om op te treden als praktijkopleidingsinstelling.

Deze opleiding is breed en generalistisch van aard, met als doel professionals op te leiden die veelzijdig inzetbaar zijn. Onze focus ligt op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling, psychologische interventies en andere professionele taken. Als GZ-psycholoog behandelt men zelfstandig een scala aan psychische stoornissen, levensproblemen en de psychologische aspecten van lichamelijke ziekten, invaliditeit en handicaps. Tevens wordt er aandacht besteed aan kortdurende interventies voor psychische problemen.

We streven ernaar een gevarieerd en uitdagend opleidingstraject aan te bieden. Wij feliciteren onze tweede en derde opleidelingen, Kiky van Iperen en Valentina Klein Meulenkamp, van harte met deze belangrijke stap en wensen hen veel succes en plezier toe tijdens hun opleiding!