Erkend als praktijkopleidingsinstelling GZ-opleiding

Connect2Care Jeugd is erkend als praktijkopleidingsinstelling!

Laura Koomen is hoofd-opleider van de GZ-opleiding van Connect2Care Jeugd

In het kort:

De tweejarige opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) gaat drie keer per jaar van start bij Rino Amsterdam. Connect2Care Jeugd biedt de mogelijkheid om te dienen als praktijkopleidingsinstelling.

Deze brede, generalistische opleiding is erop gericht ruim inzetbare professionals op te leiden, die beschikken over kennis en vaardigheden met betrekking tot diagnostiek, indicatiestelling, psychologische interventies en andere professionele taken. De GZ-psycholoog behandelt zelfstandig psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps. Ook de kortdurende aanpak van psychische problemen komt aan bod.

Volg ons op LinkedIn of houdt deze site in de gaten voor de ontwikkelingen over dit onderwerp.

Recente artikelen