Een behandeling is geschikt voor kinderen en jeugdigen die een positief zetje kunnen gebruiken in hun ontwikkeling. Bij onze behandelaren, van GZ-psychologen tot onze psychiater, gaat psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connect2Care Jeugd is een laagdrempelige praktijk voor kinderen en jeugdigen, vanaf 6 tot 18 jaar. Wij bieden meerdere soorten hulpvormen aan voor bovenstaande klachten. Een behandeling of groepstraining kan passend zijn. Tevens behoort diagnostisch onderzoek tot de mogelijkheden. Wij bieden hulp met een kortdurend karakter, dit betekent dat ouders én hun kinderen binnen ongeveer 3 tot maximaal 6 maanden weer zonder onze hulp verder kunnen.U bent bij ons op de juiste plek als u met uw kind tegen onderstaande moeilijkheden aan loopt:

 • ADHD
 • Autisme
 • Angsten en specifieke fobieën
 • Boos gedrag
 • Concentratieproblemen
 • Druk gedrag
 • Dwangmatig gedrag
 • Ingrijpende gebeurtenissen, trauma
 • Negatief zelfbeeld
 • Moeizaam aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten
 • Piekeren
 • Rouwverwerking
 • Somber en teruggetrokken gedrag
 • Tics
 • Weinig zelfvertrouwen

Er kunnen zich klachten voordoen binnen de opvoeding, het sociaal-emotionele, gedragsmatige en/of cognitieve gebied. Wij werken veelal middels Cognitieve Gedragstherapie, groepstraining en EMDR. U kunt ons altijd even bellen over onze vormen van behandeling. Bij sommige hulpvragen past een training beter dan een individuele behandeling. Denk aan een weerbaarheidstraining of sociale vaardigheidstraining. Wij bieden psychologische en pedagogische hulp op maat, waarin het streven is de ouder of verzorger nauw te betrekken.

MEDIATION EN DIALOOGBEGELEIDING
Wij werken in onze behandeling regelmatig met mediation. Kinderen krijgen bij ons hulp op maat. Soms is binnen deze hulp ook iets binnen het gezinssysteem nodig. Juist als kinderen hulp geboden wordt, is vertrouwen, duidelijkheid, stabiliteit en rust enorm belangrijk. Door ouders in één of enkele gesprekken te begeleiden met als doel, samen op één lijn in belang van het kind, hebben wij ervaren dat het kind sneller stappen in de goede richting zet.

THERAPIELAND
Dit is een digitale vorm van behandeling oftewel e-health. Kinderen en hun ouders kunnen inloggen in een digitaal account en kunnen informatie inzien en behandelopdrachten maken. Uiteraard blijven wij 'real life' contact het belangrijkst vinden. Zie daarom e-health vooral als een onderdeel van de behandeling die effectief kan ondersteunen.

DOEN WAT ÉCHT NODIG IS
De hulpvraag die u ons stelt staat centraal én is leidend. Doen wat écht nodig is, daar staan wij voor. Wij kijken daarbij positief naar de toekomst en denken in mogelijkheden voor kind en ouder. Ouders zien wij als een belangrijke schakel in het geheel. De interventies die wij toepassen binnen behandelingen zijn effectieve jeugdinterventies beoordeeld door het Nederlandse Jeugd Instituut. Klik hier voor meer informatie over effectieve jeugdinterventies.

AANMELDEN

Om uw kind aan te melden kunt u in de menu - balk "Aanmelden" en kiezen op "inschrijven".

Wij hebben geen wachtlijst en dit houdt in dat u en uw kind snel aan de beurt zijn. Echter, om u goed van dienst te kunnen zijn hebben we drie zaken nodig die van belang zijn voor we u uit kunnen nodigen voor een intake.

 1. Het ingevulde aanmeldingsformulier online op onze website (onder "Aanmelden" en dan "inschrijven")
 2. Een verwijzing van een huisarts of een beschikking van de gemeente
 3. De ingevulde vragenlijsten die u krijgt toegestuurd

Pas als de bovenstaande drie zaken op orde zijn kunnen we u uitnodigen.

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen of mailen.