Een draaiende lader

Over ons

Meer dan 20 jaar ervaring in de Jeugdhulp en JGGZ.

Onze Visie

Connect2Care is opgestart met de overtuiging dat de jeugdzorg en jeugd-GGZ in Nederland sneller, kwalitatief beter en goedkoper kan. De behandeling wordt altijd ingezet op het gehele systeem. Onze gemengde ervaring in marktbenadering en zorginhoud maakt dat wij bij uitstek goed in staat zijn zowel de bezorgde ouder of verzorger en de hulpbehoevende jongere de juiste richting op te wijzen, maar ook door de markt open te gooien voor de ambitieuze, zelfstandige en gedreven professional.

Hoe zijn wij ontstaan?

Een jeugdige is altijd in interactie met zijn/haar omgeving. De omgeving is dan ook essentieel in het traject. Geen behandeling zonder gedegen (gezins)diagnostiek. Een duidelijke visie over welke hulp op welk moment ingezet zou moeten/kunnen worden. Hierbij hoort ook het normaliseren van gedrag en het inzetten van het netwerk om weer zelfstandig verder te kunnen.

Wij combineren de klassieke behandelmethoden met de nieuwste technologie zoals VR en specialistische behandelmodules.

De praktijk bestaat uit een diversiteit van deskundigheid, waaronder: GZ-psychologen, orthopedagogen, spel- en systeemtherapeuten, psychologen en artsen. Wij werken verder we samen met kinder- en jeugdpsychiaters in de regio. De praktijk heeft voor 11 gemeenten contracten afgesloten in regio Alkmaar en regio KOP (Schagen tot en met Den Helder). Hierdoor wordt hulp van Connect2Care Jeugd vergoed vanuit de basis-en (S)GGZ. Indien dit noodzakelijk wordt gedacht, wordt gewerkt met de voorgeschreven Verwijsindex (VIN), Vroeg Samenwerken in Noord-Holland.

Hoe werken wij?

Wij werken volgens de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen. Daarbij is de overeenkomst tussen de orthopedagoog en de cliënt de erkende Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) van toepassing. Klik hier om de voorwaarden te lezen.

Alle professionals zijn daarbij geregistreerd bij het SKJ- Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. De GZ-psychologen zijn BIG-geregistreerd.

Ons team

Henk Jan Verzijl

Arts

Charlotte Bliek

GZ-psycholoog

Laura Koomen

GZ-psycholoog

Valentina Klein Meulekamp

Orthopedagoog

Marjolein Molenaar

Psycholoog

Jasper de Wit

Arts

Daniëlle Zandijk

Psycholoog

Tawhera Drost

Behandelaar jeugd

Steffen Snip

Muziektherapeut

Amy de Vos

Office manager

Dennis van Leeuwen

Algemeen directeur

Carolien Klaver

GZ-psycholoog

Kiky van Iperen

Psycholoog

Mirjam Lakeman

Klinisch psycholoog/ psychotherapeut

Astrid Imming

Systeemtherapeut

Hanna Timmer

Orthopedagoog

Celina Coevert

Psycholoog

Liesbeth Karsten

Secretaresse

Eva Verberne

Orthopedagoog

Laura Poetoehena

GZ-psycholoog

Caroline Veenendaal

Spel- en dramatherapeut

Marleen Wagenvoord

Systeemtherapeut

Reinier de Weerdt

Systeemtherapeut