OVer ons

Tips of ideeën?

Connect2Care Jeugd staat altijd open voor tips, adviezen en/of ideeën van cliënten en/of hun (wettelijk) vertegenwoordigers. U kan altijd in gesprek met een van onze medewerkers.

Als u liever anoniem iets aan ons kenbaar maakt, kunt u gebruik maken van onze brievenbus op het stationsplein 99, nummer 293. Onze brievenbus wordt wekelijks geleegd en de inhoud wordt altijd besproken met de directie van Connect2Care Jeugd.

Klacht?

Onze medewerkers handelen zorgvuldig en ons streven is altijd in optimale samenwerking met u. Openheid vinden wij belangrijk. Daarom willen we graag dat een probleem of klacht eerst wordt voorgelegd aan de betrokken medewerker.

Als dat niet tot een oplossing leidt, kan de manager worden aangesproken. U kunt Dennis van Leeuwen, mede-eigenaar en algemeen directeur, direct bereiken via: dennis@connect2carejeugd.nl

Veel vragen, problemen en klachten kunnen zo in de praktijk worden opgelost.  In het onwaarschijnlijke geval dat een klacht niet naar tevredenheid kan worden besproken of kan worden opgelost, dan kunt u terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg of de geschillencommissie zorg.

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die vallen onder de Jeugdwet, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Het AKJ biedt deze vertrouwenspersonen.