OVer ons

Missie en visie

Vanuit onze visie dient er meer toegewerkt te worden naar een duurzaam effect van behandeling van de jeugdige binnen het systeem waarin hij/zij opgroeit. Dit betekent dat jeugdigen dan ook niet meer alleen individueel behandeld moeten worden maar ook altijd zijn/haar systeem hierin actief wordt betrokken. Wij willen zelfs zover gaan dat er geen individuele behandeling meer wordt geboden als ouders/ verzorgers geen systemische behandeling willen. 

De jeugdige staat immers nooit alleen. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Zolang deze omgeving niet wordt meegenomen in de behandeling zal er nimmer sprake kunnen zijn van effect die op langere termijn gezien en ervaren wordt.

Onze praktijk

Connect2Care is in 2019 opgestart met de overtuiging dat de jeugdzorg en jeugd-GGZ in Nederland sneller, kwalitatief beter en goedkoper kan. Daarom wordt met behandeling altijd ingezet op het gehele systeem c.q. de cliënt en de omgeving.

Dat doen we met ons team dat bestaat uit meer dan 20 professionals en dat rijk is aan diversiteit, ervaring en deskundigheid. Denk hierbij aan (GZ) psychologen, orthopedagogen (generalist), spel- en systeemtherapeuten, ambulant behandelaren en artsen. Ook werken we samen met kinder- en jeugdpsychiaters in de regio. Waar dat past combineren we de klassieke behandelmethoden met de nieuwste technologie zoals VR en andere, specialistische behandelmodules.

Connect2care Jeugd heeft met 11 gemeenten contracten afgesloten in regio Alkmaar en regio KOP (Schagen tot en met Den Helder). Hierdoor wordt onze hulp van vergoed vanuit de basis- en (S)GGZ. Indien dit noodzakelijk wordt gedacht, wordt gewerkt met de voorgeschreven Verwijsindex (VIN), Vroeg Samenwerken in Noord-Holland.