OVer ons

Missie en visie

Vanuit onze visie dient er meer toegewerkt te worden naar een duurzaam effect van behandeling van de jeugdige binnen het systeem waarin hij/zij opgroeit. Dit betekent dat jeugdigen dan ook niet meer alleen individueel behandeld moeten worden maar ook altijd zijn/haar systeem hierin actief wordt betrokken. Wij willen zelfs zover gaan dat er geen individuele behandeling meer wordt geboden als ouders/ verzorgers geen systemische behandeling willen. 

De jeugdige staat immers nooit alleen. De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Zolang deze omgeving niet wordt meegenomen in de behandeling zal er nimmer sprake kunnen zijn van effect die op langere termijn gezien en ervaren wordt.

Stroomschema