U kunt zich op twee manieren aanmelden bij Connect2Care Jeugd. In onderstaande tekst worden beide manieren toegelicht. 

EIGEN INITIATIEF (OP EIGEN KOSTEN)

U kunt er voor kiezen om uw kind op ‘eigen initiatief’ aan te melden. Hiermee wordt bedoelt dat u zonder een doorverwijzing van bijvoorbeeld een huis- of jeugdarts contact met ons opneemt. Wij zien deze manier van aanmelden steeds vaker. Vooral als een ‘klein zetje in de rug’ voldoende zou kunnen zijn. Wanneer ouders zich op eigen initiatief aanmelden zal er geen gegevensoverdracht plaats vinden met de gemeente, als ouder houdt u de regie volledig in handen. U ontvangt, wanneer u dit wenst, een offerte naar aanleiding van het intakegesprek. Op deze manier zijn de kosten voor de hulp voor u concreet in te schatten én overzichtelijk. Voor een intakegesprek rekenen wij een laagdrempelig tarief, namelijk € 65 ,-. 

VIA EEN VERWIJZING (100% VERGOED)

Per januari 2015 zijn gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de bekostiging van jeugdhulp tot en met 18 jaar. Kinder- en Jeugdpraktijk Connect2Care Jeugd biedt hulp aan dat valt onder de Basis-GGZ en Jeugd & Opvoedhulp. Wij hebben contracten afgesloten met de regio Alkmaar. Hieronder valt: Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Langedijk en Castricum. Het is hierdoor mogelijk dat de hulp voor uw kind voor 100% wordt vergoed. Hier is wel een verwijzing voor nodig van bijvoorbeeld de huis- of jeugdarts. Tevens is het mogelijk om via het Sociaal Team van uw woonplaats verwezen te worden naar onze praktijk. 

IS UW KIND 18 JAAR OF OUDER?

Hulp voor volwassenen wordt niet door de gemeente bekostigd. U kunt de hulp zelf bekostigen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Er is een mogelijkheid dat zij een deel van de hulp vergoeden. U draagt echter zelf de verantwoordelijkheid om hierover afspraken te maken met uw zorgverzekeraar. Wij kunnen de vergoeding van uw zorgverzekeraar niet bepalen of inschatten en zijn hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk. Aan het einde van het behandeltraject ontvangt u een factuur. Tevens ontvangt u een specifieke factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. U bent als ouder(s) verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur, ongeacht de vergoeding van de zorgverzekeraar.

Voor particuliere zorg, neem contact met ons op!

INTAKEGESPREK:
Met een verwijzing voor 100% vergoed
€ 90 , – (eigen initiatief)

BEHANDELING PER SESSIE 45 MIN.
Met een verwijzing voor 100% vergoed
€ 90 , – (eigen initiatief)

INTELLIGENTIE ONDERZOEK WISC-V (OP EIGEN INITIATIEF)
– Intakegesprek
– Onderzoek
– Adviesgesprek
– Onderzoeksverslag
€ 525 , –